NY I SVERIGE

Vill du hjälpa våra nya Tyresöbor som fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd att känna sig välkomna och snabbt komma in i samhällslivet? Kontakta oss om du vill vara med i vårt glada gäng!

Språkcafé
Language café
مقهى اللغة

På språkcaféet Vänträffen träffas vi för att prata och fika, men även för att lära varandra om våra olika seder och kulturer. Alla är välkomna! 

Måndagar kl. 17.30-18.45 i Trollbäckens bibliotek
Torsdagar kl, 11.00-11.45 och kl 13.00-13.45 Bollmoradalens kyrka, Tyresö centrum