HEMBESÖK

Vår vision inom Tyresö Väntjänst är att ingen äldre ska behöva vara ensam. Ett viktigt uppdrag i föreningen är därför att göra hembesök.

Hur går det till?

Det är viktigt att du som får hembesök känner dig trygg med personen som kommer och hälsar på. Därför matchas hjälptagare och volontärer ihop utifrån personlighet och intressen. Det är alltid samma volontär som kommer. Du bestämmer tillsammans med den som ska besöka dig vilka dagar och tider som passar bäst. Det går lika bra att få besök till ditt hem som att mötas på någon offentlig plats, t.ex. ett café.

Om du vill att någon kommer och hälsar på dig så kontaktar du vår samordnare. Välkommen att ringa på telefon 072-8586770.